کازینو در داخل مشاهده

سپس معلوم می شود: حدود.

تعدادی از ناشران در هر بازی: به صورت جفت اگر کارت مستقیم از کارت از این رو احتمال بازی برای این مورد است ازدر پوکر وجود دارد و نه جهانی در صد. در هر مورد احتمال خرید این بازی خواهد بود خود را فروشنده خیط و پیت کردن و راست حرکت منطبق با فروشنده کارت تعداد کارت های بازدید شده توسط بازیکن ، امتیاز داده شده توسط بسیار سطحی است. به عنوان یک قاعده اگر شما واقعا زحمت در همه بازی خریداری شده از خیابان و بالاتر به معنی بازیکن ترکیب. اگر شما علاقه مند در یک سطحی اما یک رویکرد عمیق تر و سپس در زیر من یک مثال از بازیکن استدلال که با توجه به تصمیم به خرید یک بازی است.

این الگوریتم قابل استفاده برای تقریبا هر وضعیت.

مثال: بازی در یک جعبه بازیکن دریافت برابر از فروشنده ما فرض می کنیم که در این مورد مناسب مهم خواهد شد بازیکن رد و بدل شده از دو کارت در جعبه و به جای او موفق به دریافت یک.

اجازه دهید آن را به مدت ثانیه

فروشنده افتتاح.

آنچه که من باید انجام دهید - به حول و حوش یک و یا سعی کنید برای خرید بازی ؟ از کارت بازی این بازیکن دیده می شود تا ناشناخته کارت که کارت سه ده سه هشت سه نفره و سه را به فروشنده بازی در مورد خرید.

همچنین در میان کارت وجود دارد دو مطلب است که شما می توانید به حساب نمی آید چرا که در بسیاری از قمار در هنگام خرید یک بازی فروشنده باید تکرار روش خرید در هنگام صدور یک کارت است که برابر است با ارزش یک جایگزین شده است. بنابراین احتمال خرید این بازی برای فروشنده در مورد ما خواهد بود حدود. قیمت خرید در مورد ما خواهد بود برابر با منفی حول و حوش خرید ما هزینه به علاوه پرداخت می شود به صورت یک سه گانه بازی به علاوه در مورد یک خرید ناموفق از بازی این بازیکن را نمی خواهد هر چیزی پرداخت به علاوه حول و حوش. اگر بازیکن حاضر به خرید بازی و سپس در این مورد به او پرداخت خواهد شد حول و حوش است که بیشتر از قبل از خرید این بازی رو خرید این بازی در مثال داده شده بهتر است.

خطا خواهد بود بیش از درصد از حول و حوش.

بنابراین. داده شده توسط به عنوان یک کافی درصد برای خرید یک بازی در سه گانه است که به وضوح کافی نیست در مورد ما. کافی نیست. و برای من می توانید تکرار کنید که هیچ جهانی در صد - در هر خاص آن متفاوت است. همچنین در میان کارت وجود دارد دو مطلب است که شما می توانید به حساب نمی آید چرا که در بسیاری از قمار در هنگام خرید یک بازی فروشنده باید تکرار روش خرید در هنگام صدور یک کارت است که برابر است با ارزش یک جایگزین شده است. بنابراین احتمال خرید این بازی برای فروشنده در مورد ما خواهد بود حدود.

اگر اشتباه نکنم برای بار دوم کارت از ارزش برابر است و دیگر برداشته می شود و سپس شما نیاز به تفریق آس از دلیل بعدی که بیرون می آید را ترکیبی-هیچ بازی یعنی شرکت کنند.

به طور کلی قمار مختلف قوانین مختلف. در برخی موارد هنگامی که خرید یک بازی شرط بندی گرفته شده است از حول و حوش در دیگران, این بازیکن علاوه بر این می دهد تراشه برای مقدار حول و حوش. این نیز تاثیر در ساخت یک تصمیم خرید اگر منفی وجود دارد. هدف من این بود تا ثابت کند که احتمال خرید بستگی به وضعیت خاص و نشان می دهد که الگوریتم و محاسبات برای ساخت یک تصمیم خرید. ترکیبی از سه کارت مشابه, بازی برای یک جعبه جای یک کارت شانس گرفتن: با. پرداخت: از دست دادن از خرید ٪? ترکیب به دست آمده خواهد شد از و از مورد بیایید فرض کنیم آن را خواهد پرداخت و پس از راه وجود دارد به پیوند این دو احتمال: من به شما هشدار می دهند از حق دور است که شما فقط می توانید به صورت دستی محاسبه چنین چیزهایی با دقت خاص با جای دادن یک, به صداقت. بنابراین من به این الگوریتم و محاسبات دستی من, اما من می دهد تعداد دقیق به دست آمده برنامه نویسی. آنچه شما پیشنهاد کرده اند برای ارزیابی وضعیت را مربوط به وضعیت واقعی امور. اولین, شما نیاز به محاسبه وضعیت فعلی قبل از تبادل کارت.

قبل از ارز و حوش احتمال است که فروشنده هیچ بازی حول و حوش احتمال که فروشنده بازی پایین تر خواهد بود احتمال است که فروشنده را بازی خواهد بود مسن تر.

حول و حوش آن در نظر گرفته شده است از وضعیت پس از مبادله.

پس ما نمی دانیم کارت و احتمال هر یک از کارت خروج است ما نیاز به محاسبه نهایی وضعیت برای هر یک از ناشناخته کارت اضافه کردن این مو را تقسیم دریافت مقدار تقسیم شده است و کسر حول و حوش است که برای پرداخت ارز. بر روی کامپیوتر معلوم شد که اگر من می خواهم به تغییر پادشاه و سپس خواهد شد. حول و حوش ممکن است نه تنها یک مربع بلکه یک خانه کامل. قیمت این خطا من اسمش ارز خطا خواهد بود. دستی تکرار از طریق تمام شرایط با استفاده از ترکیبیات به ارزیابی فروشنده را بازی خواهد کرد که بیش از یک ساعت پس از آن حتی بهتر است سعی کنید. بله شما می توانید می گویند که شما او را کشته آشکار شما ارسال شده محاسبات در اینجا من به جرات می گویند شما احتمالا حداقل دو ریاضی درجه است.

من پیشنهاد می کنم شما را آماده ساخته و ادبیات در خوب قدیمی فروشی که در آن همه چیز در حال حاضر محاسبه می شود و پاسخ به تقریبا هر بازی وضعیت آماده است آنچه شما باید انجام دهید مانند برای جک.

من نمی دانم در مورد ریاضی, اما از آن است که سود آور برای یک بازیکن به حول و حوش گرفته و دور از او برای خرید چرا که اگر فروشنده اقدام به خرید خود را بالا و سپس حداقل یکی کمتر و حوش را از دست بدهند. به طور کلی وجود دارد و تنها دو راه برای محاسبه بازی تحت شرایط خاصی. اول - رفتن را از طریق تمام طرح بندی ممکن به جهنم می داند چه درجه ای از گزینه ها را به حساب سهم هر کدام به طور کلی ماه و دریافت مقدار زیادی از لذت بردن از کار انجام می شود. اما برای برخی از دلیل هیچ کس می کند گزینه دوم - شبیه ساز. با کمک یک کافی مولد عدد تصادفی تعداد نسبتا زیادی از دست در حال بازی در هر که کامپیوتر باعث می شود تصمیم گیری بهینه مطابق با قوانین بازی. بر اساس این دست ما بازی وزارت دفاع, دقت محاسبات آن بستگی به تعداد دست. من نمی باید یک شبیه ساز واحه باز و فروشنده در دست در حال حاضر, بنابراین من پیشنهاد می کنم با استفاده از مهمان به عنوان یک شبیه ساز. البته مطلق وجود ندارد و به یقین که این مهمان همیشه بهترین تصمیم, اما هنوز هم, بیا, سهم خود را به توسعه پوکر. لطفا به ما بگویید که چگونه متفاوت است زمانی که بازی در شماره های مختلف از جعبه. و آنچه که مطلوب تعداد جعبه است که می تواند ساخته شده به صورت جدول ؟ در بازی با یک بسته نقشه مو تغییرات کمی با فروشنده کارت اما با باز کردن یک جواب به این سوال این است که نه بی اهمیت. تعداد مطلوب از جعبه روی میز یکی به این دلیل که سرعت را افزایش می دهد ارائه شده است که وجود دارد بدون نیاز به صرفه جویی در کارکنان و مالیات برای جدول خود را. شما می توانید تعداد مطلوب دو یا شما می توانید آن را سه. به طور کلی در بیشتر جعبه های بهتر! را وارد کنید به طوری که شما می توانید در جعبه! آیا می دانید که چگونه بسیاری از بازیکنان خواهد آمد!? پول جریان را مانند یک رودخانه! من نمی توانم برای شما محاسبه کردم اما می توانیم حدس بزنیم: اجازه دهید آن را جعبه. از یک طرف یک تک خال است فروشنده قوی ترین کارت. و پخش خواهد شد از دست دادن بیشتر است. است که وجود خواهد داشت کمتر در جفت است. از سوی دیگر احتمال بازی بالاتر است. و در ترکیب بزرگ دو جفت یا بالاتر پخش خواهد شد بسیار بزرگتر بستن مو. همچنین از آن خواهد شد بسیار ارزان تر به خرید و همان دلایل. بیایید می گویند که های توزیع شده بر روی میز در یک ساعت. از این بازی بازیکن برنده در یک جفت و هستند کازینو برنده. برای راحتی اجازه بدهید که همه بازی ها رد و بدل شد. تعداد مطلوب از جعبه روی میز یکی به این دلیل که سرعت را افزایش می دهد ارائه شده است که وجود دارد بدون نیاز به صرفه جویی در کارکنان و مالیات برای جدول خود را. تفاوت بین و جعبه روی میز از نظر توزیع زمان کوچک است. اما برای یک ما را از جعبه. زمانی که جعبه است که نیمی از زمان, اگر نه بیشتر از آن صرف زدن. و اگر جعبه وجود دارد پس از آن بیشتر است صرف شده در بازی. خوب همان چیزی که به عنوان جک: برش یک عرشه به بازی یا عرشه مخصوص ماشینها ممنوع یک تفاوت بزرگ را. در هوی و هوس: پوکر استاندارد بدون تبادل و خرید در جایی خواهد بود که در صفر شاید حتی در یک به علاوه. لازم به توضیح است با احتمال بالا از بازی و. افزایش فرکانس از پرداخت بالاتر ترکیبات البته به شرطی که حداقل مقدار. منظورم تکرار جایگزینی کارت هنگامی که یک کارت با همان ارزش اسمی صادر شده است و در برخی از موسسات از جمله جایگزینی رخ می دهد تا بار.
پوکر ربات چینی پوکر پوکر دانلود برای اندروید دانلود برای بر روی کامپیوتر خود را تبلیغات وب سایت رسمی ثبت نام جایزه