چگونه و چگونه بسیاری از کارت در پوکر ؟

بازی تراشه های شما برای بازی

اگر شما به فکر میزبانی یک مسابقات پوکر در خانه شما نیاز به حداقل یک جدول که در آن شما خواهد شد بازی یک عرشه از کارت های که شما استفاده خواهد کرد به بازی بازیبر این اساس تراشه می تواند یا معادل آن از پول و یا فقط مشروط ارز اگر این بازی بازی نیست برای پول است. اما شما همچنین نیاز به دانستن چگونه به مقابله کارت های پوکر که برای شروع با چگونه بسیاری از کارت های برای مقابله و چگونه هر دست پوکر باید پایان. علاوه بر این گاهی اوقات شرایط وجود دارد که در دست برای مثال یک کارت است که به طور تصادفی تبدیل شده و همه بازیکنان آن را ببینید. باید چه کار کنم در این مورد ؟ در این مقاله ما سعی خواهد کرد برای پاسخ به تمام این سوالات را اول از همه در تگزاس هولدم روباز هر یک از بازیکنان در جدول نشسته می شود دو کارت در دست خود را. فروشنده می پردازد کارت و در محیط خانه این نقش معمولا عبور از بازیکن به بازیکن همراه با دکمه را فشار دهید. اگر مخالفان خود را بسیار خوب در خرید و فروش کارت های, پس از آن شما می توانید در نقش فروشنده اگر آنها از ذهن نیست. دست از کارت پوکر شروع می شود با بازیکن نشسته در سمت چپ را فشار دهید و درآمد حاصل در جهت عقربه های ساعت پیکان به پایان می رسد در فروشنده خود را. البته قبل از هر یک از شما باید به درستی زدن عرشه از کارت های با استفاده از هر برروی آن بکشید روش که مناسب است برای شما. پس از آن دو بازیکن جایی اجباری شرط بزرگ و کوچک پرده و شما شروع به مقابله کارت های, یکی برای هر بازیکن است. بنابراین در یک دست کارت شما از طریق دو دور اول همه خود کارت اول و سپس دوم. بعد از دور اول قبل از فلاپ تجارت آغاز می شود. پس از همه شرط هستند حتی شما باید سه کارت روی میز است که با صدای تلپ افتادن کارت.

این انجام شده است به شرح زیر است: در ابتدا شما نیاز به حذف یک کارت و قرار دادن آن رو به پایین در کنار شما و سپس شما نیاز به حساب کردن سه کارت از بالای عرشه قرار داده و آنها را در مرکز میز و تبدیل آنها رو به بالا.

به طور مشابه به نوبه خود و رودخانه عبور اول یک کارت حذف شده است از بالا به سمت و سپس یک کارت گرفته و گذاشته در مرکز میز.
پوکر دستیار نظرات را به کامپیوتر خود را نرم اتحادیه دانلود برنامه ثبت نام جایزه فروشگاه طرح