چگونه به بازی پوکر: کتاب برای کمک به شما در یادگیری

شما لازم نیست به آن را بخوانید

اما یادگیری به بازی خوب و فقط قادر به بازی دو چیز متفاوت هستندحرفه ای هستند و تنها کسانی که خسته نباشید افزایش دانش خود را پر کردن آن با بیشتر و بیشتر اطلاعات جدید است. پوکر کتاب طراحی شده برای هر دو مبتدیان و شروع با توضیح شرایط و جوانب مثبت که نمی خواهد سر خود را از غنی خطوط مورد پوکر و رفتن عمیق تر به درک ماهیت این بازی است. هر کسی که تا این کتاب باید آماده برای این واقعیت است که آنها را مجبور به رها کردن قالب. اگر شما فکر می کنم که این کتاب را به شما بدهد "طلایی" استراتژی زیر که گلدان را نمی خواهد از دست شما و سپس این طوری نیست.

من فکر می کنم این کاملا منطقی به نظر می رسد این واقعیت است که منطق و پوکر دو به طور جدایی ناپذیری چیز است.

البته اگر کسی می خواهد به یک ناظر و تکیه بر ثروت-این است که حق خود را اما کسانی که به پوکر نه تنها برای لذت بردن از این بازی بلکه برای به دست آوردن پول باید برای یادگیری به فکر می کنم در مورد هر مرحله در پوکر. نوشته شده برای تازه وارد بازیکنان و این یک قاعده مستثنی است. با تشکر به زبان ساده و عدم حرفه ای از کلمات است که هنوز هم بسیار غیر معمول برای کسانی که فقط "درگیر شدن" در پوکر, تا آنجا که من متوجه آنها نیست و به نظر می رسد اغلب در اینترنت که کمی عجیب و غریب, با توجه به اینکه سایت سزاوار توجه. عنوان کتاب باعث می شود آن را روشن به هر کسی که چه نوع از بازی نویسنده خواستار خوانندگان را به بازی. لی جونز تاکید بر اهمیت این واقعیت است که لازم است به حرکت از پایین به دلیل محدودیت. بسیاری از قماربازان, کور مقدار در معرض خطر و امید خود را به صورت واقعیت تلخ ناامیدی و قابل توجهی از دست دادن پول است. برای کاهش خطر ضرر و زیان بزرگ و در همان زمان به یک درآمد قابل اعتماد است که چه بسیاری از بازیکنان از خواب. حتی قمار می تواند تبدیل به یک کار اما به آن نیاز دارد به طور جدی در نظر گرفته شود. نویسنده توضیح می دهد که در جزئیات آنچه پوکر است که ساختار آن روشن و قابل دسترس از راه به شما می گوید در مورد جزئیات مهم است که کمک خواهد کرد که یک تازه تبدیل به یک استاد.
دانلود به صورت رایگان پوکر ربات نقد و بررسی دانلود نرم افزار برای کامپیوتر پوکر دستیار تراشه برنامه های دانلود دانلود برای