چگونه به بازی پوکر و که در آن برای پیدا کردن مخالفان خود را

" خانه در جنوب روستای میخانه

این بازی شامل سه دور و بالا می رود به دو بردبرنده طول می کشد پول از گلدان که تشکیل شده است در طول بازی توسط دو مخالفان.

بازی مرسوم است تقسیم به دو مرحله است: در مرحله اول این بازیکن را دریافت مجموعه ای از پنج تاس در دوم می اندازد هر تعداد از تاس یا برگ های ترکیبی که در اولین رول.

در فواصل بین دور مخالفان شرط اندازه آن بستگی به تجربه و اندازه حریف کیف پول. نشان می دهد حلقه با مهر از شعله ابدی دریافت از کشیش یا گدا. "در این تاجر دروازه شمالی از نقشه است.

نشان می دهد حلقه با مهر از شعله ابدی دریافت از کشیش یا گدا.

وجود یک مشکل باشد

در مقابل رودخانه از آسیاب در مجاورت پس از تکمیل و در شرایط معمولی وظیفه در دخمه. نشان می دهد حلقه با مهر از شعله ابدی دریافت از کشیش یا گدا. در فصل, ندارد تاس گزینه و هیچ گفت و گو منتهی به آن است یا نه. من ضرب و شتم بازیکنان دیگر در حال حاضر. نه دقیقا او گفته است پول و هنگام بالا بردن شرط می بندم شما می توانید جمع آوری حداکثر اورن (چون, و) اما درآمد خود را از شرط اولیه آن همان باقی می ماند اگر چه تالر در واقع بدون پول باقی مانده است.
فروم دانلود برای اندروید اتحادیه نرم دانلود برای بازی باشگاه سایت بر روی کامپیوتر خود را دانلود