چگونه به بازی آن را به درستی ؟

برای مثال, - یک- و غیره

یک پوکر هدز آپ است یک وضعیت که در آن دو مخالفان در سمت چپ به بازی در برابر یکدیگر تا برنده تعیین می شوددر مسابقات پوکر سر-جلوگیری از اتفاق می افتد زمانی که تنها یک بازیکن باقی مانده در جدول نهایی. دو شرکت کنندگان و آنها ادامه بازی تا زمانی که برنده این مسابقات مشخص می شود.

این یکی از سخت ترین بخش برای یادگیری در پوکر چرا که همه چیز کار می کرد که در هنگام بازی در یک جدول کامل کار ممکن است در اینجا.

زمانی که بازی یک بر یک پوکر ما نیاز به فکر می کنم به طور کامل متفاوت بررسی کارت های متفاوت و نگاه ما حریف متفاوت و تنها پس از آن ما می تواند تضمین موفقیت در فاصله.

اول از همه, شما نیاز به درک که هیچ کس به شما بگویم این ها تاکتیک های کامل بازی زمانی که بازی یک بر یک دلیل این که شما همیشه بازی در برابر مخالفان مختلف. و فقط به خاطر برخی از نکات ارزشمند خواهد بود هنگامی که بازی در مقابل یک فرد به این معنا نیست آنها را فقط به عنوان موثر در هنگام بازی در برابر یکی دیگر از. پس از همه, در سر تا بازی وظیفه اصلی ما خواهد بود برای انطباق با حریف سبک بازی را بیشتر از همه چهره ها و کاستی ها. ما باید به روشنی در مورد که ما که در حال بازی در سر تا برابر: تهاجمی و سست وار یا تنگ پسر که با دقت انتخاب کنید کارت های خود را برای ورود به بازی ؟ در همان زمان خود ما تاکتیک های بازی را باید به طور مداوم تغییر دهید چرا که در غیر این صورت ما در معرض خطر خوانده شدن توسط حریف ما. شما باید چوب به همان تاکتیک برای کل بازی در مقابل یک نفر. تغییر راه شما فکر می کنم تغییر سبک بازی و تغییر اندازه خود را شرط بندی-این اشتباه حریف خود را و آنها را از اشتباهات بیشتر است.

انتخاب دست شروع به وارد کردن دست نیز باید تغییر بسته به نوع که ما در حال بازی در برابر.

آن را باید به حساب گرفته شده است که زمانی که بازی یک بر یک ما دست شروع خواهد شد بسیار با ارزش تر از زمانی که بازی در یک جدول کامل. پس هر آس یا شاه در حال حاضر خواهد شد با ارزش به اندازه کافی برای جمع آوری و هر جیب جفت حتی کوچکترین باید حداقل درصد شانس موفقیت در برابر هر گونه طیف وسیعی از حریف دست. علاوه بر این اگر شما به بالا جفت روی میز آن را تقریبا همیشه شما را تضمین می کند یک برنده در دست است. توسط شانس هستند شبیه به ضربه سفر در هنگام بازی در یک جدول کامل. البته شما می توانید از دست دادن به سفر با بهترین ضربه زن. اما چگونه اغلب این اتفاق می افتد در پوکر ؟ بنابراین در هنگام بازی - شما باید صبر کنید برای دو مطلب پرتاب کردن تمام کارت های دیگر در پاس. هر یک از ما عبور می کند به این معنی است که حریف پشته تبدیل شده است و حتی کمی بزرگتر و پشته ما کمی کوچکتر است. علاوه بر این فراموش نکنید که در هنگام بازی سر تا هیچ موقعیت دکمه قطع و موقعیت و غیره و کور و بازیکنان به طور متناوب خود قرار داده است. بر این اساس شما دیگر نمی خواهد بود قادر به صبر کردن برای یک کارت خوب خود را به پرده فقط می خواهم که. اگر شما در مسابقات پوکر از سال, رویداد اصلی شما را پیدا خواهد کرد که برندگان وجود دارد اغلب موفق به کسب پیروزی های خود را بر روی کارت است که در یک بازی عادی شما نمی ممکن است حتی به دست. و چه مقدار از دویل معروف - ترکیبی که با او برنده رویداد اصلی دو سال در یک ردیف ؟.
پوکر پوکر آنلاین از باشگاه طرح برای پوکر راهنمایی بر روی کامپیوتر خود را برنامه های برنامه دانلود برای