محدودیتی تگزاس هولدم روباز پوکر استراتژی

حد هولدم روباز محبوب ترین نوع از تگزاس هولدم روباز در گذشته تا هیچ محدودیتی معرفی شد

با وجود این واقعیت است که در یک نگاه گذرا تفاوت معني داري وجود دارد, حد و بدون محدودیت گزینه ها به طور کامل از بازی های مختلف.

مهارت های مورد نیاز برای موفقیت در یک بازی به طور قابل توجهی متفاوت از مجموعه ای از مهارت های مفید برای یکی دیگر از بازی. برخی از بازیکنان در نظر گرفتن حد هولدم روباز به یک علم دقیق' مقایسه' هنر از هیچ محدودیتی پوکر. یکی از ویژگی های متمایز از حد ثابت پوکر استراتژی است که در هر خیابان شما می توانید صرفا با قرار دادن تنها یک مقدار ثابت از پول و اعلام اضافی افزایش می تواند تنها با توجه به تعداد معینی از بار. این محدودیت طیف وسیعی از راه حل های در دسترس برای شما بنابراین شما بهتر می تواند کنترل پیشرفت قرعه کشی و سرعت محاسبه خطا در بازی. بنابراین محدود کردن هولدم روباز یک بازی بزرگ برای آشنایی با بازی پوکر برای اولین بار به دلیل اشتباهات بسیار ارزان تر است. در - شما می توانید از دست دادن تمام تراشه های خود را به دلیل یک اشتباه در حالی که در حد هولدم روباز حداکثر از دست دادن هر دست به طور قابل توجهی پایین تر است. این بازی نیز ایده آل برای کسانی که در حال تلاش برای جلوگیری از خطر اضافی. به همین دلیل شما می توانید بازی بیشتر دست در دست هم کمتر است که همیشه لذت بخش برای بازیکنان تفریحی. به عنوان یک نتیجه, اگر شما به اندازه کافی تلاش به تسلط حد هولدم روباز استراتژی رقابت خواهد شد بسیار ضعیف تر نسبت به.
نرم تبلیغات برنامه دانلود ثبت نام جایزه پوکر راهنمایی دانلود به صورت رایگان پوکر جایزه باشگاه پوکر کمک