ساده مربی

پشتیبانی موتور نیز موجود است

زمان واقعی آموزش پوکر دست و نقاط با تست برای انطباق با استراتژیساده مربی برنامه طراحی شده است به ارائه زمان واقعی آموزش در زمان واقعی دست. با استفاده از این نرم افزار شما می توانید به سرعت متوجه اشتباهات که در حال حاضر در بازی خود را و از بین بردن آنها را با انتخاب بهترین استراتژی است. این نرم افزار دارای یک مجموعه بزرگ از آماده آموزش حالات است که شما می توانید گسترش آپلود انجام وظایف خود و آموزش راه حل. به عنوان یک نتیجه کاربر می تواند کار کردن دقیقا آن لحظات را که آنها بیشتر علاقه مند است. شما می توانید موجود خود را از راه حل های ساده نرم افزار به نرم افزار.

این نرم افزار ویژگی های کاربر پسند و رابط به خوبی طراحی شده.
ثبت نام وب سایت رسمی پوکر برنامه دانلود پوکر ربات نقد و بررسی برنامه های دانلود برای اندروید برنامه سایت