ترکیبی-پوکر ویکی

ترکیب پایه پوکراین یک مجموعه ای از پنج کارت است که هر بازیکن جمع آوری در هر دست به منظور پیروزی (در قالب پوکر ترکیبی متشکل از کارت).

وظیفه کسی که نقش پوکر است که اول از همه به جمع آوری بهترین ترکیب و سپس در پایان از این دست در این به اصطلاح مسابقات برنده شد.

قدرت ترکیب های متفاوت برای انواع مختلف پوکر. وجود دارد که ترکیبات استفاده می شود که در این نوع پوکر به عنوان تگزاس هولدم (روباز) و اوماها (روباز انتخابی) گل میخ و قرعه کشی پوکر. جداگانه مورد نسبتا جوان نوع پوکر که در آن ترکیبی از سنتی پنج کارت اما از چهار. سلسله مراتب توزیع شده است با توجه به اصل پایین ترکیب. شما می توانید اطلاعات بیشتر در مورد اصل ارشد در این نوع پوکر در اینجا.
طرح را به کامپیوتر خود را پوکر راهنمایی اتحادیه فروم باشگاه دانلود دانلود برای اندروید بازی وب سایت رسمی