برنده $ در مسابقات پوکر

پرچم در حال اهتزاز و سابق بازیکن حرفه ای ایلیا در زمان و مکان دوم در سری مسابقات پوکراو به دست آورده هزار دلار در پول جایزه و یکی دیگر از $ هزار نفر در پاداش زدم بازیکنان. این است بزرگترین پیروزی خود را در کل پوکر حرفه ای. در ماه سپتامبر ایلیا در زمان محل در مسابقات قهرمانی جهان پوکر آنلاین سری مسابقات از. سپس او برنده. هزار دلار است. چند هفته پیش و ویتالی همچنین نشان می دهد بازی پوکر با مجموع استخر جایزه هزار دلار است.

به دست آورد.
وابسته بر روی کامپیوتر خود را پوکر راهنمایی اتحادیه رباتها طرح دانلود برای پوکر دستیار عوامل پوکر کمک