اصول ریاضی از احتمال برنده در قمار

به عنوان مثال از مستقل تاس حوادث

قمار به مدت طولانی ارائه فرصت های سرگرمی برای مردم به ترکیب شانس و مهارت در پیگیری پر سود بردنوجود دارد صدها نفر از اشکال مختلف از قمار و می توانید هر یک را مشخص و معینی ریاضی اصل. ریاضیدانان که در توصیف قوانین نحوه محاسبه احتمال برنده شدن ارتباط حوادث به نمایندگی از جبری متغیر معمولا "یک" – و کسری از یک شماره از به.این اتفاق ع از یک رویداد مثلا کت و شلوار یک پادشاه از یک عرشه از دو کارت رخ می دهد در صورت. یک رویداد است که هیچ شانس رخ می دهد برای مثال پنج مطلب از یک عرشه از دو کارت یک فرصت از صفر در حالی که یک رویداد است که لزوما رخ می دهد قرمز و یا سیاه و سفید کارت از عرشه از کارت های بدون یک فرصت از. احتمال برنده شدن در قرعه کشی است که ارزش به دست آمده با تقسیم تعداد راه هایی که می تواند رخ دهد با کل تعداد ممکن نتایج در این سناریو. برای مثال اگر ما می خواهیم برای تعیین آنچه که احتمال برنده شدن در یک دست کت و شلوار قرمز بازی کارت از عرشه از کارت های ما را تقسیم تعداد کارت قرمز در عرشه تعداد کل کارت در عرشه پوکر نادیده گرفتن که ½ یعنی شانس از. منطق قرعه کشی نظریه احتمالات بود البته برای همیشه اگر چه واقعی تحقیقات ریاضی نسبتا جدید است. گسترده ذاتی سناریو وجود دارد که در باستان تفریح و سرگرمی قمار یک عامل عمده که تشویق پژوهش در ریاضی شرایط-مردم می خواستم به دانستن بیشتر در جزئیات دقیق شانس خود را برای برنده شدن! وجود دارد فرمولهای مختلف برای نتیجه گیری و از اهمیت ویژه ای در تعیین فرمول برای استفاده است که بدانند که آیا آنچه اتفاق افتاده است مستقل و یا وابسته است. در ارتباط با نظریه احتمال برنده شدن در قرعه کشی نشان دهنده مفاهیم با هر دو مستقل و وابسته, حوادث ارزش مورد انتظار و محدودیت.

این درست نیست عمل است

درک این مفاهیم و چگونه آنها استفاده می شود در محاسبات همراه با بازی احتمال است که اغلب بسیار مفید هنگامی که در حال توسعه مطلوب شرط بندی استراتژی است. راه است که در آن استراتژی های در حال توسعه برای به دست آوردن برخی از اندازه گیری از نتیجه بستگی دارد وابستگی خود را. یک رویداد مستقل است که بر اساس نتایج حاصل از دیگری می کند و نتیجه تاثیر نمی گذارد در حالی که وابسته به یک رویداد است که در مقابل یک رویداد مستقل و در نتیجه تاثیر می گذارد یا بستگی به نتایج.

مردم اغلب فکر می کنم که اگر آنها چوب با یک مجموعه خاص از اعداد طولانی به اندازه کافی شانس تعداد کسانی که بهبود در هر زمان.

هر قرعه کشی قرعه کشی یک رویداد مستقل به این معنی که قبل از قرعه کشی تساوی تاثیر نمی گذارد آنهایی که پس از آن. بنابراین اگر شما برنامه ریزی در برنده شدن در قرعه کشی شانس هستند که آیا شما انتخاب می کنید شماره جدید در هر زمان و یا چوب با همان مجموعه از اعداد! ریاضی و احتمال برنده شدن در پوکر نشان دهنده رویدادهای مربوط به تعدادی از کارت های کاهش هر زمان کارت و شانس معینی کارت در حال سقوط از روی عرشه در هر زمان را افزایش می دهد. سه اصل اساسی زمینه ساز بازی های کازینو: تعیین احتمال برنده شدن در یک بازی انتظار می رود ارزش این شاخص نوسانات. درک این مفاهیم کمک خواهد کرد که شما را در درک که چگونه تئوری کار می کند و چگونه مردم را بهتر از رقبای خود. به طور معمول بازیکنان با تجربه در برآورد خطر از هر دور بر اساس خواص ریاضی احتمال سود شانس, انتظار, ارزش شاخص نوسانات بازی مدت و شرط اندازه. این عوامل به یک عددی تصویر از خطرات و اطلاع رسانی این بازیکن که آیا به یک شرط. آن را نیز مفید به دانستن در مورد چنین چیزهایی به عنوان بهره پرداخت و توابع و همچنین برداشتهای اشتباه موجود در بازیکن تصورات غلط.

بنابراین نظریه احتمال برنده می تواند ارائه راهنمایی در برخی از محبوب ترین قمار مانند رولت, عکس ها, پوکر, یکنوع بازی شبیه لوتو نوعی بازی شبیه لوتو شکافها و شرط بندی های ورزشی.
تراشه پوکر ماشین حساب پوکر دستیار ثبت نام بازی پوکر راهنمایی طرح ثبت نام جایزه باشگاه جایزه